Merkezi Isıtma Sistemleri

Günümüzde merkezi ısıtma sistemlerinde enerji ekonomisi giderek artan bir önem kazanmıştır. Tüm Avrupa’da ve Türkiye’de yeni yönetmelik ve standartlar ile tüketiciler daha verimli sistemler kullanmaları konusunda bilinçlendirilmektedir.

Kaskad sistemler, her türlü ısıtma ihtiyacına teknik olarak cevap verebilecek, esnek merkezi ısıtma çözümleri sunmaktadır. Sistemin tasarımında kapasite, esneklik ve kumanda seçeneklerinin yanı sıra enerji ekonomisi de bu tür sistemlerin önemli odak noktalarından birisidir.

Konvansiyonel sistemlere göre, çok düşük baca gazı sıcaklıkları sayesinde baca kayıpları da düşük olmaktadır. Örneğin; Konvansiyonel kazanlarda baca gazı sıcaklıkları tam yükte ve 80/60°C işletimde 160°C mertebesinde iken duvar tipi yoğuşmalı kazanlarda bu değer 75°C’ye kadar düşmektedir.

Kaskad sistemlerin az yer kaplaması, kazanların duvara ya da bir askıya sırt sırta ve yan yana montaj yapılabildiğinden yer sorunu olan kazan dairelerinde avantaj sağlarlar. Kazanların, küçük boyutları olması ve düşük ağırlıkları sayesinde taşınması, montajı ve bakımları kolaydır.

Merkezi bir kazan dairesinde yer tipi kazan seçimi yapıldığında, yedekleme yapabilmek için hesaplanan kazan kapasitesinin üzerinde kapasiteye sahip, bir kazan grubu seçilir. Kaskad sistemlerde her bir kazan, sistemdeki diğer kazanları yedeklediğinden ekstra kapasiteye ihtiyaç yoktur. Herhangi bir kazanın arızalanması durumunda ise örneğin; 1.000 kW toplam kapasitenin 100 kW’ı sistemden geçici süre ile ayrılarak, problem giderilebilir. Bu sayede, ilk yatırım maliyetinde ciddi bir azalma sağlanabilir.

Merkezi Isıtma Sistemleri