Endüstriyel Doğalgaz Tesisat

Doğalgazın Endüstriyel Tesislerde Kullanımı

Endüstriyel tesislerde sıcak su, kızgın yağ, kızgın su, buhar gibi gereksinimleri karşılamak için enerji kullanımına gerek vardır. Bununla birlikte ısıl işlem, ergitme fırınları, kurutma ve pişirme işlemlerinde de büyük miktarda enerji tüketimine ihtiyaç vardır.

Sanayide bu enerji çeşitli yakıt türlerinden karşılanmaktadır. Özellikle tesislerin kalbi olan enerji santralleri, hem yakıt harcamaları, hem de teknik donanımları açısından önemli maliyet kalemlerinden biridir.

Genellikle seramik, gıda, tekstil, tarım ve metalürji sektörlerinde sıcak su ve buhara oldukça fazla gereksinim duyulmaktadır.

Doğalgaz, sanayide direk olarak proseste ve ısı santrallerinde enerji üretiminde diğer yakıt türlerine alternatif olarak kullanılmaktadır. Doğalgazın yanma kolaylığı ve atık gazlarının kompozisyonundan kaynaklanan nedenlerden dolayı oldukça avantajlıdır. Yakıt sistemi maliyetleri, yakıt maliyetleri, bakım maliyetleri ve yanma verimleri açısından doğalgazın avantajları oldukça fazladır.

  • Kızgın Yağ Tesisatı
  • Kızgın Su Tesisatı
  • Yumuşak Su Sert Su Tesisatı
  • Buhar Tesisatı ve Kazanlar
  • Nem Alma Tesisatı
  • Basınçlı Hava Tesisatı
  • Doğal Gaz Tesisatı
  • Boya Kurutma Fırınları

Endüstriyel Doğalgaz Tesisat